Aktualita

Dzurindovu vládu dnes vymení Ficov kabinet
4.7.2006
BRATISLAVA - Vládu Mikuláša Dzurindu dnes vystrieda nový ¾avicový kabinet na èele s Robertom Ficom. Novú vládu vymenuje prezident Ivan Gašparoviè po tom, èo prijme demisiu pôvodných ministrov. Do funkcií tiež nastúpia noví poslanci, ktorí na ustanovujúcej schôdzi parlamentu zložia poslanecký s¾ub.

Viac...
Marec 2006
SMER-SD 34.5%
¼S-HZDS 12.8%
KDH 7.6%
SDKÚ-DS 11.5%
SMK 9.6%
SF 8%
SNS 7.3%
KSS 3.6%
HZD 2.6%
ANO 1.8%
 Zdroj: Štatistický úrad
Pôjdete voli?
áno
 33.81%
ešte neviem
 32.97%
nie
 33.22%
Už viete koho budete voli?
áno, jednoznaène
vyberám si medzi dvoma-troma stranami
rozhodnem sa tesne pred vo¾bami
nikoho, nikomu nedôverujem
Na základe èoho budete voli?
pod¾a sympatie k lídrom
pod¾a programu
pod¾a èinov v minulosti
volím menšie zlo
pod¾a odporúèania
Poznáte volebné programy politických strán?
áno, èítal som ich
poznám hlavné rozdiely
iba okrajovo
nepoznám
Preèo by mali ís obèania Slovenska voli?
Na základe èoho sa budete rozhodova komu vo vo¾bách odovzda svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.